Лизинг

Условия за UniCredit кредитиране

УСЛОВИЯ, НА КОИТО КЛИЕНТЪТТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯ, ЗА ДА БЪДЕ ВЪЗМОЖНО РАЗГЛЕЖДАНЕТО И ОДОБРЕНИЕТО НА ДОГОВОРАЗА ОНЛАЙН КРЕДИТОТ УНИКРЕДИТ КЪНСЮМЪР ФАЙНЕНСИНГ АД:

· - Да е български гражданин, с постоянно местоживеенена територията на Република България;

· - Минималнавъзраст в момента на кандидатстване 18 навършени години;

· - Максимална възраст при изтичането на периода(срока) на кредита – 75 навършени години.

Право да кандидатства за отпусканена кредит има само ползвател, чиято конкретна онлайн поръчка е с обща онлайнцена (без цената на доставка), равна или по – голяма от 150 (сто и петдесет)лева, независимо от броя и единичната онлайн продажна цена на стоките включенив поръчката.

Минималната месечна вноска поодобрен кредит не може да бъде по малка от 20 (двадесет) лева.

При закупуване чрез онлайн магазина на мобилни телефони, максималната продължителност на кредите е до 24 (двадесет и четири) месеца, а на всички останали стоки до 72 месеца. Максималната финансирана сума за закупуване на мобилен телефон е 1500 лева без застраховка.

Ползвателят се уведомява потелефона от УниКредит Кънсюмър Файненсинг в случай, че се налага промяна наброя вноски, различен от желания брой посочен от ползвателя.


ИНСТРУКЦИЯ – ПОКУПКА НА ИЗПЛАЩАНЕ С УНИКРЕДИТ КЪНСЮМЪР ФАЙНЕНСИНГ ОТ ОНЛАЙН МАГАЗИНА НА GAMEMASTER.BG

1. След като сте избрали желаната стока, моля изберете най-удобната за Вас месечна вноска с помощта на УниКредит калкулатора.

2. За да продължите напред, моля, дайте своето съгласие за обработка на лични данни. Моля запознайте се с документа и маркирайте полето „Съгласие за обработка на личните данни”. По този начин Вие потвърждавате, че сте съгласен личните Ви данни да бъдат обработвани от Уникредит Кънсюмър Файненсинг, по описания в документа начин и за целите посочени в него.

3. Очаквайте обаждане от сътрудник на УниКредит в работно време (от 09:00 до 21:00 часа в делнични дни и от 10:00 до 20:00 часа в почивни дни), със съдействието на когото ще финализирате процеса на кандидатстване за потребителски кредит.

4. След като искането Ви за финансиране бъде разгледано , служител на УниКредит ще се свърже с Вас, за да Ви съобщи кредитното решение.

5. Ако искането Ви за кредит е одобрено, преди да получите стоката си е нужно да подпишете документите свързани с договора за кредит.

6. Служителна УниКредит ще се свърже с Вас по телефона в работен ден, за да уточните детайлите относно изпращането на документите свързани с кредита, които трябва да подпишете.

7. Документите ще получите на следващия работен ден с куриер.

8. ВАЖНО! Необходимо е предварително да подготвите фотокопие на двете страни на лична Ви карта. Собсвеноръчно трябва да напишете „Вярно с оригинала!“, датата и да се подпишете.

9. Куриерът ще ви даде за подпис документи в два идентични екземпляра – единият остава за Вас, а другият трябва да подпишете и да върнете на куриера. Заедно с единия екземпляр от документите за кредита трябва да върнете на куриера и фотокопието на личната Ви карта.

Документите, които ще получите са: Договор за отпускане на стоков кредит (2 екземпляра), Общи условия за отпускане на стоков кредит (2 екземпляра), Погасителен план (2 екземпляра), 2 екземпляра от Сертификат за застраховка (ако кредитът е защитен) Общи условия за застрахователна програма.

10. Моля,внимателно разгледайте и подпишете документите на обозначените места, след което добавете копието на личната Ви карта и върнете документите на куриера.

11. След катоУниКредит получи коректно подписаните документи, служител на GameMasterBGще се свърже с Вас, за да уточните доставката на стоката.

Върни До Горе